La elevene leke seg til god rettskriving

Les mer om hvordan Orthograph er bygget opp, og hvorfor det fungerer.

Tre multisensoriske spill hjelper eleven mot målet

Ved hjelp av blant annet farger, former og toner, forstår elevene raskt sammenhengene mellom lyd og uttale, fonemer og grafemer. Den multisensoriske tilnærmingen brukes også til å gi elevene umiddelbar tilbakemelding på det de skriver, slik at de raskt forstår sine egne feil, og kan rette opp i dem på egenhånd. Etter bare 3 måneder med øving, opplever elevene økt mestring i både lesing og skriving.

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.03.05

«Gi farger»

eleven øver på bokstavenes farger

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.04.52

«Sorter ord»

eleven trener på stavelsesinndeling

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.11.54

«Skriv riktig»

eleven øver på å skrive ordene riktig

Skjermbilde 2021-09-24 kl. 10.35.29

Former

støtter skriveprosessen og elevens språkforståelse

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.36.02

Feilbeskjeder

umiddelbar tilbakemelding om feil ved hjelp av lyd og farge

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.36.10

Umiddelbar retting

hjelper eleven med å luke ut feilstavelser, og å huske ordene slik de skrives

Motivasjon

Ved hjelp av intuitive oversikter og illustrasjoner, beholder elevene full oversikt over egen læring. Med poengene de tjener i spillene kan de gjøre Orthograph til sitt eget ved å kjøpe bakgrunnsbilder, nye lyder, animasjoner og mye mer.

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.40.16

Læringen oppsummert

viser læringsfremgang og læringstid

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.41.37

Poeng

tjen stjerner og diamanter

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.43.04

Fornøyelsesparken

kjøp attraksjoner og design dem på egenhånd

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.44.30

Lydeffekter

kjøp toner og andre lydeffekter

Skjermbilde 2021-07-19 kl. 12.45.58

Visuelle effekter

kjøp forskjellige visuelle effekter

3.1_Richtig_gelöst_Zukunft

Visuelle Effekte

Eksplosjon-effekten

Lærerverktøyet Coach

Læreren følger elevens arbeid i Coach. Gjennom alt fra enkle oversikter over læringstider og nylig fremgang, til avansert innblikk i svaranalyser, tilbyr Coach alt læreren trenger for å støtte eleven i arbeidet.

Skjermbilde 2021-09-24 kl. 10.40.42

Funksjoner i Coach

full oversikt på ett sted

Skjermbilde 2021-09-24 kl. 10.41.09

Klasseoversikt

holde deg oppdatert på hele klassens fremgang

Detailansicht neu

Detaljoversikt

over læringsfremgangen til hver elev

Detailkalender neu

Kalender

med læringstider

DetailLernpläne neu

Læringsplan

Oversikt over elevens vei gjennom øvelsene

Detailübersicht neu

Øvelsene

i detalj

Detailfehlerananlyse neu

Detaljert feilanalyse

hvert tastetrykk er synlig

Detailbuchstaben neu

Vanskelige bokstaver og bokstavkombinasjoner

hvilke bokstaver forveksler eleven oftest?

Modulerstellung neu

Egne øvelser

opprett øvelser med helt eget innhold

Lerneinstellungen neu

Læringsinnstillinger

gjør individuelle tilpasninger

Zertifikate neu

Diplomer og rapporter

skriv ut, eller send på e-post