Lindrar bördan för lärare tack vare oberoende utbildningsenheter och transparent övervakning av framsteg

Utbildningspersonal står inför den utmanande uppgiften att på lämpligt sätt stödja och främja alla elevernas styrkor och svagheter. Samtidigt innebär heterogeniteten i klassrummen, efterfrågan på integrerat, individuellt stöd, samarbete med föräldrarna och den ökande önskan om online media innebär att undervisningsresurser och material måste vara mer sofistikerade än någonsin tidigare.

Calcularis – Det idealiska tillägget till klassrummet för varaktiga pedagogiska framsteg

Calcularis stöder lärarna på ett tillförlitligt sätt med tanke på alla krav som anges ovan. Eleverna uppvisar varaktiga framsteg efter en period på bara fyra månader och kan effektivt övervinna sina svårigheter med talförmåga, även i dyskalcier. Denna utveckling återspeglas i form av en signifikant minskning av matematisk ångest.

Curve
19_Manifested_at_schools_green
Upprättad i skolor

Fler än 600 skolor använder redan framgångsrikt våra inlärningssystem.

Upprättad i skolor

Beroende på träningens intensitet, för specifikt stöd mot dyscalculia eller som åtföljande träning för alla barn.

Läs mer
Översikt
9_Quality_green
Kvalitet

Inlärningsmjukvara av senaste slag underlättar oöverträffade framsteg.

Kvalitet

Innehållet och strukturen motsvarar förvärvet av en matematisk förståelse och officiella läromedel.

Läs mer
Översikt
18_Trust _of_users_green
Öppenhet och förtroende

Inlärningsprocessen kan ses i detalj och dokumenteras objektivt.

Öppenhet och förtroende

Alla framsteg sparas säkert på våra servrar och kan ses när som helst med hjälp av analysverktyget Coach.

Läs mer
Översikt
12_Using_at_school_and_at_home_green
I skolan eller i hemmet

Lernprogramm für die Inklusion, das sich allen Lernsituationen anpasst.

I skolan eller i hemmet

I klassrummet eller hemma, på datorn eller surfplattan, kan träningen åtföljas eller genomföras självständigt.

Läs mer
Översikt
7_Goal_solution_green
Måldriven

Arbetet genomförs självständigt och styrs och anpassas av programvaran.

Måldriven

Lärande och felbeteende analyseras automatiskt och träningen optimeras utifrån styrkor och svagheter.

Läs mer
Översikt
8_Fun_Joy_green
Motivation och underhållning

Spelbaserad matematikträning i hanterbara träningsenheter.

Motivation och underhållning

Positiv feedback från företaget och det livliga belöningssystemet motiverar eleverna.

Läs mer
Översikt

Vi stöder skolor med möjligheten till vidareutbildning.

Om du vill lära dig mer om vår lärande mjukvara, besöker vi dig gärna och svarar på dina frågor. Vi presentera programmet för dig och ditt team under en presentation på 45-minuters och förklara den vetenskapliga grunden för dess effektivitet. Kontakta oss här: Kontakt

Om du redan arbetar med Dybuster Calcularis och vill lära dig några extra tips och tricks, erbjuder vi skolbaserade vidareutbildningar(ca 3 timmar). Kontakta oss här: Kontakt

Skollicenser

Calcularis eller Combo Flex

Årliga licenser

beroende på storleken på din skola
Packshot_Combo