Vårt Alemira bibliotek – kunskap för världen med färre hinder

Här hittar du all vår kunskap i broschyrer, guider, dokumentation och faktablad som går att ladda ner i form av PDF-filer.
Alla förtjänar tillgång till bra utbildning och en framtid med färre hinder.

Allmän Programdokumentation

För Föräldrar/Användning i Hemmet

Färgläggning av bokstäver

Observera: Idealiskt, lär sig barnen att automatisk koppla färger till bokstäver med enbart färgspelet snarare eller av att öva på papper!