Vanliga Frågor

Den här sidan ger svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

Lista över de vanligaste systemen och webbläsarna

För de vanligaste systemen använder vi den äldsta versionen, som fortfarande fungerar med programmen. Det bör noteras att för iOS är versionen av iOS avgörande, medan i alla övriga fall är versionen av webbläsaren avgörande. Detta beror på att iOS tvingar alla webbläsare att använda iOS egna webbvyer. Även uppdaterade webbläsarversioner måste därför använda de gamla, eventuellt ostöttade webbvynen om man har en gammal iOS version.

iOS (for iPads): iOS 13 och yngre (Orthograph och Calcularis iOS 12)

Safari på macOS

  • Fullt stöd i Safari 15 eller senare, d.v.s. på macOS 11 eller senare
  • OBS: För äldre macOS-versioner tillbaka till 10.8 kan du prova att använda den senaste versionen av Chrome eller Firefox som fortfarande är tillgänglig för ditt system.

Android (t.ex. Samsung surfplatta): Android 10 och nyare (med Chrome)

Chrome: 109 eller nyare

Firefox: 102 eller nyare

Opera: 95 eller nyare

Microsoft Edge: 109 eller nyare

Vilka våra inlärningsprogram är till för

Dybuster ger specialiststöd till elever med dyscalculia eller dyslexi i form av sina motivationssystem. Många studier har visat effektiviteten hos dessa system och har visat de stora framsteg som uppnåtts av dem med inlärningssvårigheter.

Detta betyder emellertid inte att andra barn inte kan dra nytta av samma fördelar. Tvärtom: Tack vare programmens innovativa struktur kan både Calcularis och Orthograph användas utan hjälp av en vuxen och programmeras automatiskt för att göra skräddarsydda anpassningar av lärandesinnehållet i realtid, så att eleverna kan stödjas i enlighet med deras färdigheter.

Rekommenderat åldersspann

Dybuster är utformad för att tillgodose alla nivåer av grundkunskap och kan därigenom erbjuda åldersanpassat lärande för ett brett åldersintervall.

Trots detta rekommenderar vi att programvaran används i begränsad omfattning före åldern sju – inte bara på grund av programdesign och innehåll, men också på grund av barnets allmänna förmåga att hantera datorer och programvara. Programvaran kan användas av yngre barn i närvaro av en övervakande vuxen.

Med avseende på innehåll och talintervall kan Calcularis användas effektivt fram till slutet av grundskolan. Vid etablerade inlärningssvårigheter kan den också användas på gymnasiet. Orthograph har ingen övre åldersgräns, eftersom databasen av ordförråd kan expanderas oändligt. Detta gör det lämpligt för användning i vuxen ålder.

När ett barn har svårigheter inom både språk och matematik

Programmen är åtkomliga med hjälp av ett inloggnings-ID, vilket i sin tur är kopplat till en licens för ett av de två programmen. För att båda programmen ska kunna användas samtidigt krävs två licenser.

Även om det är tekniskt möjligt för ett barn att använda Orthograph och Calcularis parallellt, rekommenderar vi det inte. Enligt vår forskning är den optimala träningsintensiteten för våra program 3-4 sessioner på 15-20 minuter per vecka. Om båda programmen användes skulle barnet sitta vid datorn varje dag och skulle troligen börja förlora sin entusiasm.

Om programmet hänger sig

Programmet kan när som helst hänga sig. Om detta händer upphör det att visa nya frågor eller låta användaren fråga om att klicka på saker eller navigera runt.

I det här fallet är det första man bör göra att försöka ladda om webbplatsen. Beroende på vilken typ av dator du använder kan detta uppnås genom att trycka på ”F5” -knappen eller klicka på symbolen för omgående laddning högst upp i webbläsarfönstret.

Om problemet kvarstår stänger du webbläsaren helt och öppnar den igen.

Se till att du använder den senaste versionen av en webbläsare som stöds (t.ex. Edge, Chrome, Opera, Firefox, Safari). Av kompatibilitetsskäl – och på grund av att Microsoft upphör med uppdateringar – rekommenderar vi inte att du använder Internet Explorer.

Programmet har slutat spela ljud

Om programmet plötsligt slutar spela ljud kan det finnas flera orsaker till detta. Det kan kopplas till ett problem inom datorns inställningar eller av andra program eller webbplatser som blockerar ljudutgången.

Kontrollera som ett första steg om ljudet är påslagen i ditt operativsystem. Du kan göra detta genom att klicka på högtalarsymbolen längst ned till höger på skärmen (Windows) eller trycka på motsvarande tangent på tangentbordet (Mac). Se till att alla hörlurar eller högtalare du använder är ordentligt anslutna.

Om problemet kvarstår, ladda om webbplatsen genom att trycka på ”F5” -tangenten eller klicka på symbolen för omgående laddning högst upp i webbläsarfönstret.

Om problemet kvarstår stänger du webbläsaren helt och öppnar den igen.

Orthograph kan fortfarande användas!

Orthograph arbetar för det mesta med ett urval av åtta färger, som var och en representerar en enskild grupp av bokstäver.

Från och med användarens första session förstärks dessa konsekvent som en del av den multisensoriska inlärningsresan.

Om ett barn är helt färgglindigt, är denna hjälp nästan helt värdelöst; De kan dock fortfarande lita till de andra multisensoriska hjälpmedlen, inklusive olika geometriska former för små och stora bokstäver, intonationsuppspelning, ordtopologiska strukturer och visuella ljuseffekter.

Långt vanligare än komplett färgblindhet är förvirringen mellan grönt och rött, vilket övervägande förekommer hos manliga elever. Även om detta kan göra det lite mer utmanande för dem att engagera sig i de färgbaserade aspekterna av spelen, kan de fortfarande använda programvaran framgångsrikt.

Inte alla multisensoriska hjälpmedel är positiva

Orthograph erbjuder åtta multisensoriska hjälpmedel som är till för att hjälpa elever. Förutom färgkonceptet för bokstäverna används också rörelser, ljussättning, ljudsekvenser, former, texturer, tal och ordtopologi.

I de få fallen kommer ett barn att reagera lika positivt på alla tillgängliga hjälpmedel. Man kan även räkna med att inte alla multisensoriska kanaler används. Orthograph erbjuder olika slags hjälp till barnen, och detta används sedan effektivt, samt att det varierar från barn till barn var som används – vilket är väldigt bra.

Det grundläggande ordförråd utökas

Orthograph är ett skrivutbildningsinlärningssystem för elever med och utan beprövade inlärningssvårigheter på språkområdet. Det kommer att hjälpa till att bygga ett ordförråd på flera tusen ord.

Dock handlar det om ordens struktur och dess stavningen, inte ordets djupare betydelse. Däremot kan moduler i främmande språk visa översättningar.

Ett barn har problem med omgruppering

Calcularis innehåller för närvarande 17 lärande spel med respektive underkategorier och alternativa uppgifter för att utbilda ett brett spektrum av kompetenser. Detta gör att det finns nästan 50 spel, som äntligen kan göra att ett barnet uppnår sitt mål.

Med flera spel och variationer av spelträning så kan Calcularis automatiskt växla mellan dem för att lära ut på ett så varierande och underhållande sätt dom möjligt. Så intresset för lärandet upprätthålls och barnets motivation är inte hotad.

När ett barn redan är bekant med andra färgkoder för antal och kvantiteter (t.ex. Montessori-metoden)?

Calcularis använder olika färger för varje siffras värde. Detta hjälper eleverna att skilja mellan dem, speciellt i fråga om de bytta ut tiotal och enkeltal i språk och skrivning (trettiofyra = 34 istället för 43).

Om ett barn inte kan arbeta med den standardiserade färgkodningen, oavsett anledning (t.ex. färgblindhet eller rödgrön svaghet) så kan detta anpassas för varje barns behov i Calcularis Coach.