Tack till 1 417 skolor och institutioner som redan använder vår lärande mjukvara

Skolor i Schweiz

För närvarande använder 497 schweiziska skolor och institutioner Orthograph och Calcularis.

School_CH_Jan2018

Skolor Över hela Världen

Orthograph och Calcularis används i 629 skolor över hela världen.

School_World_Jan2018