Välkommen till din testversion Orthograph!

Du kan testa Orthograph gratis utan tidsbegränsning, med full tillgång till alla funktioner. Den enda begränsningen är i antalet tillgängliga moduler (2 av över totalt 100), vilket begränsar utbudet av ordförråd du kan öva på. Du kommer inte heller att kunna lägga till egna ord och moduler.

Mjukvaran tränar en omfattande uppsättning av grundläggande engelska ord (svenska kommer finnas tillgängligt från och med nästa skolår) och kan utökas efter önskemål med användardefinierade moduler.

Hur vill du testa Dybuster Orthograph?